№5-6(47-48) сентябрь 2012
ЛКЦ
поиск
с до от до
Ближайшие события

III-й ежегодный Logistics Innovation Forum 2013

6 февраля 2013 года в конференц-зале гостиницы «Русь» (Киев, ул. Госпитальная, 4) состоится форум «Инновационные решения и технологии эффективного управления логистикой и складом. Минимизация затрат и эффективность».

подробнее

Всеукраинский День Логиста - неиссякаемый источник ответов и решений (30 ноября)

Бесплатный практикум по оптимизации управления складом на примере существующего проекта.

Семинар «Фрахтовые операции в деятельности транспортно-экспедиторских организаций»

І Международная конференция "Логистика & Архитектура цепей поставок"

Автоэкспедиция

Закон о морских портах. Новая редакция проекта

Опубликовано: 23.12.2011 10:44

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ ДО ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО МОРСЬКІ ПОРТИ УКРАЇНИ"

20 грудня 2011 року, 16:44

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Законопроект визначає правові, економічні, соціальні та організаційні основи діяльності в морських портах України.

Портова галузь вкрай потребує невідкладних та корінних перетворень, лібералізації майнових відносин, технічної модернізації та сучасної моделі функціонування морських портів. Аналіз процесів, що відбуваються в портовій галузі в останні роки, свідчить про стагнацію процесів інвестування в об'єкти портової інфраструктури. Ризики інвестування пов'язані, в першу чергу, з застарілою нормативною базою, що фактично відображає радянську модель функціонування портів.

На сьогоднішній день Україна є єдиною державою на пострадянському просторі, де не відбулися реформи в портовій галузі. Російська Федерація, країни балтійського регіону, Грузія завдяки лібералізації портової галузі та приватизації морських портів постійно нарощують транзитний потенціал. У таких умовах українські порти не можуть скласти конкуренцію як в експортному, імпортному, так і в транзитному напрямках. Застарілість нормативної бази, відсутність бюджетного фінансування та прозорих механізмів залучення приватних інвестицій в об'єкти портової інфраструктури не дозволяють вже тривалий час ефективно провести відповідне реформування.

Модернізація існуючих та будівництво нових потужностей у морських портах потребує багатомільярдних приватних інвестицій, які мають бути захищені законодавством України.

Підготовлений проект Закону України "Про морські порти України" передбачає не лише встановлення нових правил поведінки суб'єктів портової діяльності, але й визначає конкретні заходи щодо реформування портової галузі України.

 

2. Визначення цілей державного регулювання

Проект акта розроблено Міністерством інфраструктури України відповідно до повноважень, визначених чинним законодавством України, з метою врегулювання правовідносин, пов'язаних з господарською діяльністю у морських портах України, шляхом законодавчого закріплення правових, економічних та організаційних засад функціонування та реформування портової галузі України.

3. Визначення та оцінка усіх альтернативних способів досягнення зазначених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Перший альтернативний спосіб

Реалізація проект акта передбачає кардинальне перетворення портової галузі, створення сучасних умов для їх подальшого функціонування, численні зміни до підзаконних актів, розробку нових нормативно-правових актів, проведення значних реформ з підприємствами державного сектору  морегосподарського комплексу та інші способи, які можуть дозволити проводити аналогічні реформи.

Другий альтернативний спосіб

Відмова від введення в дію проекту Закону України  залишить без змін законодавчу базу, призупинить процеси технічної модернізації сучасної моделі функціонування морських портів, інвестування в об'єкти портової інфраструктури. Внаслідок цього морські порти у подальшому не зможуть скласти конкуренцію як в експортному, імпортному, так і в транзитному напрямках.

З урахуванням вищезазначеного, прийняття запропонованого регуляторного акту є найбільш прийнятним способом досягнення встановленої мети.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Підготовлений проект Закону України "Про морські порти" передбачає не лише встановлення нових правил поведінки суб'єктів портової діяльності, але й визначає конкретні заходи щодо реформування портової галузі України.

Затвердження регуляторного акта направлений на:

а) створення рівних умов та забезпечення конкуренції серед суб'єктів господарювання, що виробляють однакову продукцію (товари, роботи, послуги) у межах території та акваторії морського порту;

б) розмежування функцій забезпечення безпеки мореплавства та нагляду (контролю) за безпекою, забезпечення рівні права усіх суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у межах морського порту;

в) недопущення дискримінації у доступі до об'єктів портової інфраструктури порту загального користування;

г) стабілізацію існуючих та залучення додаткових вантажопотоків через територію України;

д) збільшення кількості суднозаходів та, відповідно, отримання морськими торговельними портами додаткових доходів від портових зборів;

е) збільшення надходжень до Державного бюджету України.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Реалізація проекту полягає у врегулюванні правовідносин, пов'язаних із функціонуванням морських портів України.

Його прийняття дозволить якісно змінити портову галузь, створити нові механізми для державно-приватного партнерства, створить  сприятливі умови для зростання ринкової активності морських портів України, створити привабливі умови для залучення інвестицій у морегосподарський комплекс.

Результатом ефективної реалізації проекту акта буде зростання доходів за рахунок стабілізації та залучення додаткових вантажопотоків, у тому числі транзитних,  що також обумовить відповідне збільшення відрахувань до Державного бюджету України.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття та впровадження регуляторного акта не спричинить додаткових витрат з Державного бюджету України.

Об’єкт впливу

Витрати

Вигоди

Держава

Додаткових витрат не потребує

Отримує додаткові надходження до Державного бюджету України від збільшення доходів, від збільшення вантажопотоків портів, від оплати послуг за переробку вантажів та від портових зборів.

Отримує додаткові кошти від ефективного використання державного майна.

Покращення економічної ситуації у галузі шляхом залучення інвестицій

Суб’єкти господарювання

Витрат не потребують

Отримують додаткові доходи від зростання вантажопотоків. Створюються нові механізми співпраці із підприємствами державного сектору.

Громадяни

Витрат не потребують

Отримують вигоди шляхом збільшення відповідних відрахувань суб’єкта господарювання до фондів оплати праці, що сприятиме підвищенню заробітної плати та збільшенню кількості робочих місць тощо

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Передбачається, що регуляторний акт набере чинності відповідно до законодавства України. При цьому термін чинності регуляторного акта необмежений. Зміна строку дії можлива в разі зміни нормативно-правових актів, що регулюють зазначені питання.

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Показники результативності регуляторного акта полягають у наступному:

дія акта поширюватиметься на всі суб’єкти господарювання та/або фізичних осіб, які є учасниками процесів, що відбуваються на ринку транспортних перевезень через морські порти України;

виконання вимог регуляторного акта не потребує додаткових витрат  коштів та часу суб'єктів господарювання і фізичних осіб;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання і фізичних осіб високий, оскільки проект Закону України "Про морські порти України" та аналіз регуляторного впливу до нього розміщено на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України (http://www.mtu.gov.ua) у розділі "Регуляторна діяльність".

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності, а також терміни проведення аналізу результативності

Відстеження результативності акта буде здійснюватись Міністерством інфраструктури України.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено після набрання чинності актом на підставі аналізу статистичних даних, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання ним чинності.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватися раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

В.о. Міністра інфраструктури України  К.О.Єфименко

 

 

Комментарии

Никто не оставлял комментариев

Оставлять комментарии могут только
зарегистрированые пользователи.

Вход на сайт     Регистрация